Turistmål i närheten

Stuverydsbäcken Skrôle Hie

Hemsida:
Besök hemsidan

Stuverydsbäcken Skrôle Hie ligger 12 km från Regnbågsdalen Café & Guesthouse. Du kan se närmare på kartan under beskrivningen.

Naturreservatet är i folkmun känt som "Skrôle Hie". Stora stenblock, gamla nedfallna träd och tät växtlighet gör "skuran" bitvis svårforcerad, men ger en stor naturupplevelse! Skrôle Hie och är en ca 800 meter lång ravin, som i Småland kallas för skura. I denna forsar bäcken fram mellan branta bergväggar och stora stenblock.

Gå tillbaka