Turistmål i närheten

Albert Engströmleden (cykel)

Hemsida:
Besök hemsidan

Albert Engströmleden (cykel) ligger 11 km från Regnbågsdalen Café & Guesthouse. Du kan se närmare på kartan under beskrivningen.

Att cykla på det Småländska höglandet är en spännande upplevelse för den som söker sig till en vildmarksliknande natur och ett småskaligt odlingslandskap med tydliga spår av den småländska envisheten. Alla stenrösen och stengärdesgårdar vittnar om den gamla odlarmödan från tidigare sekler. Detta gör att man känner historiens vingslag samtidigt som man fylls av intrycken från den vackra naturen. Albert Engströmleden är en kuperad led på asfalt och grus genom vacker bokskog, djup trollskog och genuin småländsk miljö.

Gå tillbaka